META
si
en
Pokrajinski muzej Maribor
Museoeurope Reminiscence preteklosti evropskega izročila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je "zakrivilo" poželenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.
Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o "učenosti, ki oživlja, kar umira" in "umetnosti, ki kliče nazaj na svetlobo, kar je potonilo v senco", gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne obraze Evrope.
ICOM - The International Council of Museums Mestna občina Maribor Ministrstvo za kulturo
Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija
tel.: +386 2 228 35 51, e-pošta: museum@museum-mb.si

19. 10. do 20. 10. 2018museoeurope 2018

Uniformiranost

Museoeurope 2018 posvečamo generalni tematiki uniform in uniformiranja kot fenomena opomina na družbeni red, tradicijo, prepoznavnost, funkcionalnost in pripadnost. Izpostavljamo psihološko, socialno, zgodovinsko in simbolno vlogo uniform skozi čas ter njen vpliv na sodobnost, prav tako tudi proces oblikovanja uniformiranih oblačil ter dobre prakse v muzejskih postavitvah.

Depo uniform, maj 2018, Pokrajinski muzej Maribor.

Razstava

Ogledni depo uniform

V Pokrajinskem muzeju Maribor hranimo več kot 3.000 vojaških in civilnih uniform in opreme od začetka 19. stoletja do sodobnega časa. Leta 2018 bo zbirka uniform dobila svojo novo ogledno depojsko postavitev, v katero bomo v času projekta MUSEOEUROPE 2018 vključili tudi predmet iz gostujočega muzeja.

Surka Stanka Vraza, 19. stoletje, Narodni muzej Slovenije.

MEDNARODNI SIMPOZIJ

VSEBINA SIMPOZIJAIZVLEČKIPROGRAM SIMPOZIJA

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Uniformiranost. Simpozij bo potekal med 19. in 20. oktobrom 2018 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Na simpoziju MUSEOEUROPE 2018 pričakujemo prispevke o razvoju, značilnostih in funkcijah vojaških uniform v različnih zgodovinskih obdobjih, o vlogi in pomenu civilnih uniform, o oblikovanju, razvoju, analizah uniform in njihovem vplivu na sodobno modno oblikovanje ter pomenu uniforme kot identitete. Zanimive bodo izkušnje razstavljavcev uniform, pa tudi strokovnjakov, ki se ukvarjajo z njihovim ohranjanjem.

Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:
1. sklop: Vloga in pomen vojaških in civilnih uniform;
2. sklop: Uniformirana oblačila od koncepta, razvoja do testiranja;
3. sklop: Uniformiranost in družba in
4. sklop: Uniforme in muzejske postavitve.

K sodelovanju vabimo zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe, sociologe, psihologe, pedagoge, modne oblikovalce, tekstilne tehnologe...

Simpozij bo potekal med 19. in 20. oktobrom 2018 v viteški dvorani mariborskega gradu.
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si ali
telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.