META
si
en
Pokrajinski muzej Maribor
Museoeurope Reminiscence preteklosti evropskega izročila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je "zakrivilo" poželenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.
Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o "učenosti, ki oživlja, kar umira" in "umetnosti, ki kliče nazaj na svetlobo, kar je potonilo v senco", gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne obraze Evrope.
ICOM - The International Council of Museums Mestna občina Maribor Ministrstvo za kulturo
Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija
tel.: +386 2 228 35 51, e-pošta: museum@museum-mb.si

19. 10. do 21. 10. 2017museoeurope 2017

Kitchen debate - Debata o kuhinji

Museoeurope 2017 se posveča kuhinji, hrani in prehranjevanju. Vzpostavlja povezave med ognjiščem in tehnološkim razvojem kuhinje, med hrano kot poljem estetskega raziskovanja in pomenom njene lokalne pridelave, med motnjami prehranjevanja in javnim konzumiranjem hrane, med hrano v umetnosti, kulturi in politiki... Izpostavlja dobre prakse v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

Kuhinja za punčke Geiselbrecht, ok. 1900/1910.

Razstava

Kitchen Debate - Debata o kuhinji

Idejna zasnova razstave se opira na knjigo hrvaške pisateljice Slavenke Drakulič (1949) Kako smo preživeli komunizem in se pri tem celo smejali (1991). Avtorica opisuje svoje obiske pri prijateljicah v deželah vzhodnega bloka, vsakič v kuhinji gostiteljice. Njihova srečanja so prisrčna in kljub pomanjkanju polna prešernega veselja in optimizma.
Razstava v devetih vsebinskih sklopih izpostavlja kuhinjske prostore različnih časovnih obdobij in socialnih slojih ter jih poveže z izbrano hrano in zgodbo osebe, ki pooseblja vsebinski sklop.

Reklamni prospekt za Marlesovo kuhinjo Cocktail, 1968.

MEDNARODNI SIMPOZIJ

VSEBINA SIMPOZIJAIZVLEČKIPROGRAM SIMPOZIJA

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Kitchen debate - Debata o kuhinji. Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.

Na simpoziju pričakujemo prispevke o tehnološkemu razvoju kuhinje, za katero se zdi, da je izgubila svojo izvorno vez z ognjiščem in postaja v sofisticiranih oblikovnih rešitvah končni laboratorij prehrambne industrije. Načeti želimo debato o hrani, kot polju estetskega raziskovanja, vplivu svetovnega nazora in življenjskega sloga na izbor hrane ter porastu osveščenosti o pomenu njene lokalne pridelave. Medtem, ko se med mladimi množijo motnje prehranjevanja, so televizijski progami polni kuharskih vsebin. Zakaj želi vsaka medijsko znana osebnost dokazati svoje kuharske veščine? Ali gre tudi popularnost skozi želodec? Koliko je danes kuhanje domena ženske, koliko moškega in koliko otroka? Ali je KITCHEN DEBATE med Hruščovom in Nixonom iz leta 1959 danes zopet aktualna?

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:
1. sklop: Od ognjišča do prehrambne industrije;
2. sklop: Kuhinja, prostor inovacij;
3. sklop: Hrana med potrebo, užitkom in odvisnostjo;
4. sklop: Kuhinja in hrana v umetnosti, kulturi in politiki in
5. sklop: Kuhinja in hrana v muzejskih postavitvah in pedagoških programih.

K sodelovanju vabimo arheologe, etnologe, antropologe, zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, arhitekte, oblikovalce, sociologe, muzeologe, prehrambne tehnologe, psihologe, zdravnike idr.

Simpozij bo potekal med 19. in 21. oktobrom 2017 v viteški dvorani mariborskega gradu.
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali
telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.