META
si
en
Pokrajinski muzej Maribor
Museoeurope Reminiscence preteklosti evropskega izročila temeljijo na ukani, ugrabitvi in posilstvu, ki ga je "zakrivilo" poželenje grških bogov. Srednjeveška Evropa nas popelje v svet viteštva, udvorljivosti in razvoja omike, poljuba miru, vdanosti in ljubezni ter nenazadnje vere in upanja. Renesančna Evropa izhaja iz lepote duha in čutnosti, razsvetljenstvo iz razuma, doba meščanstva in moderna doba pa iz idealov enakosti, svobode in solidarnosti.
Projekt Museoeurope se simbolično naslanja na renesančni rek o "učenosti, ki oživlja, kar umira" in "umetnosti, ki kliče nazaj na svetlobo, kar je potonilo v senco", gre za izmenjavo idej in izkustva, znanja in dediščine, ki razkriva različne obraze Evrope.
ICOM - The International Council of Museums Mestna občina Maribor Ministrstvo za kulturo
Pokrajinski muzej Maribor, Grajska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija
tel.: +386 2 228 35 51, e-pošta: museum@museum-mb.si

13. 10. do 15. 10. 2016museoeurope 2016

Evropa v času Franza Liszta

Museoeurope 2016 posvečamo 170 – letnici igranja glasbenega virtuoza Franza Liszta v viteški dvorani mariborskega gradu. V okviru projekta pripravljamo obsežno razstavo o glasbenem življenju na Štajerskem v 19. stoletju, glasbenemu virtuozu Franzu Lisztu, pa posvečamo tudi simpozij.

Franz Liszt, mala evropska turneja, junij 2016 – april 2017. Pokrajinski muzej Maribor.

Razstava

Franz Liszt, mala evropska turneja

Z razstavo Franz Liszt, mala evropska turneja izpostavljamo Lisztovo glasbeno turnejo leta 1846, ko je izvedel koncerte v Gradcu, Mariboru, Rogaški Slatini in Zagrebu. Na razstavi bo prvič predstavljena obsežna zbirka glasbil Pokrajinskega muzeja Maribor, ki jo bomo dopolnili s predmeti iz gostujočih institucij. Razstava bo predstavila teme povezane s kulturno zgodovino Štajerske, s poudarkom na glasbenem razvoju in ustvarjanju na Štajerskem.

Kelei, Poprsje Franza Liszta, kamen, 1936. Spominski muzej in raziskovalni center Franza Liszta, Budimpešta

MEDNARODNI SIMPOZIJ

VSEBINA SIMPOZIJAIZVLEČKIPROGRAM SIMPOZIJA

Pokrajinski muzej Maribor vas vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju s temo Evropa v času
Franza Liszta
. Simpozij organiziramo v čast 170-letnice igranja Franca Liszta v viteški dvorani mariborskega gradu, potekal bo med 13. in 15. oktobrom 2016 v Mariboru.

Na simpoziju pričakujemo prispevke o kulturnem življenju 19. stoletja, tako zelo zaznamovanega z gledališčem in glasbo, vznikom medijev in sodobnega trženja, urbanizacije, odkrivanja novih dežel, industrijskega in tehnološkega napredka, sveta ženske in moškega ter čudežnega otroka v umetnosti. Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:
1. sklop: Umetnost in spol (vloga moškega, ženske in otroka v umetnosti)
2. sklop: Ustvarjalni prostori (dom, atelje, dvorane)
3. sklop: Mesto in umetnost (glasba, ples in gledališče kot motorji družabnega  življenja)
4. sklop: Mediji in umetnost (oglaševanje in trženje med 19. stoletjem in sodobnostjo)

K sodelovanju vabimo zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, muzikologe, arhitekte, etnologe, sociologe...

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu museoeurope@maribor.si ali telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.